YÖNETİM KURULU


 

Başkan Mehmet SAĞLIK Yapı Daire Başkanlığı
Bşk.Yrd. Rahman YAKAR Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Bşk.Yrd. Levent CANTÜRK Yapı Daire Başkanlığı
Genel Sekreter N. Simin ÇİÇEKLİ Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlığı
Mali Sekreter Osman KÖSE Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlığı
Bilişim Medya Hakan Bilal ALAT Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Duygu KILIÇ Ankara PTT Başmüdürlüğü
Sosyal İlişkiler Burçin TORUN Yapı Daire Başkanlığı
Teşkilatlanma Mesut IŞIKDEMİR Yapı Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet SAĞLIK

1969 yılında Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1993  yılında Ankara PTT Başmüdürlüğü İnşaat Emlak Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra sırası ile;

Ankara PTT Başmüdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü

PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Batman PTT Başmüdürlüğü Yapı Teknik İşler Amirliği

Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü

PTT Bank İşlem Müdürlüğü

Ankara PTT Başmüdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü

Yapı Daire Başkanlığı (2009-) nda görev yaptı.

2014 yılı ocak ayından itibaren ise Yapı Daire Başkanlığı Enerji ve Alternatif Enerji Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

RAHMAN YAKAR

1975 yılında İstanbul’un Bakırköy iRHMNYKRlçesinde doğdu. İlk, orta tahsilini İstanbul’da, lise tahsilini ise Düzce’de tamamladı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu. 2001 yılında ise aynı üniversitede Elektronik alanında yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını aldı.

Mesleğe 1999 yılında Bursa Ptt Başmüdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğünde mühendis kadrosunda başladı. Bursa’da yapmış olduğu 11 yıllık görev süresince ağırlıklı olarak otomasyon sistemlerinde çalıştı. Yapı ve Teknik birimlerin tek çatı altında toplanması sonrasında yapım işlerinde kontrol mühendisi olarak da çalıştı.  2010 yılında Ptt Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Daire Başkanlığına tayin olarak yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

2014 yılında PTT’nin A.Ş. dönüşüm sürecinde İHS’ye geçerek Teknik Müdür unvanı ile aynı yılın başında faaliyetine başlayan Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı’nda E-Ticaret(PTTAVM) Müdürü olarak görevlendirildi. Halen bu görevi yürütmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Teknik Çalışanlar Derneğinin (Ptt-Tekder) Nisan 2016’da yapılan Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ve yeni yönetimde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

İngilizce biraz da Farsça bilen Rahman YAKAR, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

LEVENT CANTÜRK

17.04.1976’da Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öLVNTCNTRKğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına özel sektörde Proje Mühendisi olarak başladı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra özel sektörde Şantiye Şefi, Fabrika Müdürü, Teknik Danışman, Genel Müdür ve Genel Koordinatör olarak görevlerde bulundu.

Ocak 2009’da Kamu’da göreve başladı. Temmuz 2010’da Aydın PTT Başmüdürlüğü’nde göreve başladıktan sonra, Nisan 2011’den itibaren PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’nda görevine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

1073063_10151722852957375_438481105_o

NERMİN SİMİN ÇİÇEKLİ

Tokat’ta doğdu. İlkokul Eğitimini Tokat, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı.

1998 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1998 yılında Etibank A.Ş.’de bankacı olarak çalıştı.

1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Kangal MYO’da Elektronik bölümünde öğretim görevliliği yaptı.

2000 yılında PTT de elektronik mühendisi olarak göreve başladı.

2007-2008 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisansını Tamamladı.

2010 yılından itibaren Genel Müdürlüğü, BTA Dairesi Başkanlığında görev yapmaktadır.

 

 

 

 

OSMAN KÖSE

  OKOSE 27.09.1975 tarihinde Adana’ da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’ da tamamladı. 27.09.1996 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektronik Bölümünden mezun oldu. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.1997-1998 yıllarında Konya ve Mardin’ de 16 ay süre ile yedek subay olarak vatani görevini tamamladıktan sonra 2000 yılları sonlarına kadar özel sektörde farklı alanlarda mühendis olarak çalıştı. 13.11.2000 tarihinde Mersin PTT Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. Burada yaklaşık 7 yıl görev yaptıktan sonra Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne eş durumu tayini ile giderek, yaklaşık 1 yıl kadar mühendis olarak, 3 yıl süreyle de Yapı ve Teknik İşler Müdür Vekili olarak görev yaptı. Ağustos 2011’ den bu yana PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Daire Başkanlığı ve ardından Bilgi Teknolojileri Altyapı Daire Başkanlıklarında Mühendis olarak çalışmalarına halen devam etmektedir.

2014 yılında yapılan PTT Teknik Çalışanlar Derneği Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçildikten sonra başladığı PTTTekder Yönetim Kurulu Mali Sekreterlik görevine halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 DUYGU KILIÇDK

Kırşehir’ de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’ da tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında aynı Üniversite de yüksek lisansını tamamladı.

1995-1998 yıllarında özel mimarlık bürolarında çalıştı. 1998 yılında PTT de mimar olarak göreve başladı. Halen Ankara PTT Başmüdürlüğü, Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü’nde mimar olarak çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

BTBURÇİN TORUN

21.07.1983 tarihinde Ankara’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğretimini Ankara’da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu.

2006 yılından 2010 yılına kadar özel sektörde çeşitli kollarda mimar olarak görev aldı.  05.07.2010 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı Mimari Hizmetler Müdürlüğü’nde Mimar olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Mesut IŞIKDEMİR

1964 yılında Ankara da doğdu 1986 yılında Ankara PTT Başmüdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı. Telekomünikasyon Teknisyenler Derneği, PTT ve Telekom Teknik Elemanlar Dernekleri Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünü bitirdi. Halen PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığında Teknisyen olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.