PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU 2


PTT Teknik Çalışanlar Derneği 11.11.2011 tarihinde kurulmuş olup, Derneğin Kuruluş amacı Derneğin amacı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kuruluşunda çalışan mühendis, mimar, tekniker, teknisyen vb. teknik hizmetler sınıfına dahil personelin mesleki, sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak üzere gerekli çalışma ve girişimleri yapmak, üyelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni şartlara göre oluşan ihtiyaçların ilgili mercilere iletilmesini sağlamak, üyelerin yasal haklarının korunması noktasında dava açmak, avukatlık hizmetleri vermek ve üyelerinin çalışma konularında daha verimli olmaları için incelemelerde bulunarak Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği sektörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Aradan geçen süre içinde Kurumda birçok değişiklik yaşanmıştır.

2013 yılı ortasında 6475 sayılı Posta Kanunu TBMM’de kabul edilmiş ve 2014 yılı başında PTT A.Ş olarak yeniden yapılanmaya gitmiştir. Bu süreçte 6475 sayılı Kanuna bağlı olarak yeni işe başlayan personel ve Kurumda halen çalışan personelin bir kısmı 6475 sayılı kanun kapsamında İHS’li personel olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Kurumdaki İHS’li personel oranı toplam personel sayısında göre % 22 civarındadır.

2014 Aralık ayında yaklaşık 8 yıldır PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Osman TURAL Danıştay üyeliğine atanmış, 2015 yılının Mart ayında Sayın Harun MADEN PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

2015 yılının Eylül ayında ise Sayın Ümit GÜNEY ve Sayın Adil ZEMBAT, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılıklarına atanmış, Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Daire Başkanlığı, Bilişim Daire Başkanlığı ve Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı, Sayın Ümit GÜNEY’ e, Yapı Daire Başkanlığı, Posta Kargo Daire Başkanlığı, Destek Hizmetler Daire Başkanlığı ise Sayın Adil ZEMBAT’ a bağlanmıştır.

2015 yılı ayrıca 7 Haziran ve 1 Kasım tarihlerinde ülkemizin iki kere Genel seçime gittiği bir sene olmuştur.

2014 yılı PTT A.Ş. geçiş sürecinin sancıları ile geçmiş, 2015 yılı ise yeni yöneticilerin atanması, söz konusu yöneticilerin Kurumu tanımaları sürecinin yanında yapılan iki genel seçimin etkileri tamamlanmıştır.

Bu süreç içinde gerek yeni atanan Genel Müdürümüze gerek Genel Müdür Yardımcılarımıza hem Dernek olarak hem de normal görevler kapsamında yapılan görüşmelerde teknik personelin durumu ile ilgili bilgiler ilettik.

Nihayet 2016 yılı başında kısmen de olsa teknik personelin özlük haklarında birtakım iyileştirmeler yapıldı. İHS’ li Mühendis ve Mimarların özlük haklarında hatırı sayılır iyileştirmeler yapılmıştır.

Söz konusu iyileştirmelerin Tekniker ve Teknisyen kadrosunda çalışan personele de yapılması gerektiği, teknisyen iken zorla memur olarak çalıştırılan personelin durumunu ve bölgelerin yapılanmasındaki sıkıntıları özellikle teknik servis sorununun da düzeltilmesi gerektiği konusunda görüşebildiğimiz yöneticilerimize her seferinde görüşlerimizi ilettik, fırsat buldukça da iletmeye devam ediyoruz.

Üyelerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan 399 sayılı Kanun kapsamında çalışan mühendis/mimar arkadaşlar ile tekniker ve teknisyen kadrosunda çalışan üyelerimizin haklarını daha güçlü bir biçimde savunmaları amacıyla Dernek Yönetimine katılmalarını diliyoruz.

Dernek tüzüğümüz doğrultusunda PTT Teknik Çalışanlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 9 Nisan 2016’ da yapılacaktır. Yapılacak Genel Kurul’ da gerekli salt çoğunluğun (üye sayısının % 50 sinin bir fazlası), sağlanamaması durumunda Genel Kurul için ikinci tarih olarak üye salt çoğunluğu aranmaksızın 16 Nisan 2016 Cumartesi günü belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Kurula tüm üyelerimiz davetlidir. Daha önceki Genel Kurullarda olduğu gibi Genel Kurula katılmak üzere bölgelerden gelecek üyelerimizin ulaşım masrafları Derneğimizce karşılanacaktır.

Siz değerli üyelerimizi Genel Kurula katılarak Derneğimize sahip çıkmaya, özellikle 399 sayılı Kanun kapsamında çalışan üyelerimizi haklarını daha güçlü bir sesle savunabilmeleri için Dernek Yönetimine katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

PTT TEKDER YÖNETİM KURULU


2 yorum “PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU

  • AYHAN BALIM / DENİZLİ

    2000 yılında DMS sınavı ile PTT’ ye Elektrik Teknisyeni olarak çalışmaya başladım. 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi / Denizli Meslek Yüksek Okulu Elektrik Teknikerliğini bitirdim. Kurumuma Diplomamı vermeme rağmen bana verilen unvan Yüksek Teknisyen oldu. Size soruyorum böyle bir unvan var mıdır. Okul bana uluslararası geçerli Elektrik Teknikerliği vermesine rağmen, kurumum yok saymıştır. Tekniker olmak için, Dilekçe vermeme rağmen sınav bile açmadılar. Aradan 10 sene geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmamıştır. Dernek Mühendisler için çalışmakta, diğer teknisyen ve teknikerler için çalışmamaktadır. Şayet 2016 yılının sonuna kadar hiçbir gelişme olmadığı zaman, tepkimi göstermek için Dernekten istifa edeceğim.
    Saygılarımla iyi çalışmalar.

Yorumlar kapatıldı.