Aylık Arşiv: Mart 2016


PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU 2

PTT Teknik Çalışanlar Derneği 11.11.2011 tarihinde kurulmuş olup, Derneğin Kuruluş amacı Derneğin amacı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kuruluşunda çalışan mühendis, mimar, tekniker, teknisyen […]