Üye Kartı 2


Derneğimiz Yönetimi tarafından tüm dernek üyelerimiz için "Dernek Üye Kartı" çalışmalarına başlanılmış olup, dernek üye bilgilerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur..

EK' te yer alan listede yer alan bilgilerin tüm üyeler tarafından incelenmesini müteakip, -varsa- değişiklik taleplerinin en geç 08/05/2015 tarihi saat 15:00 e kadar bilgi@ptttekder.org mail adresine bildirilmesi gerekmektedir..

Önemli bir aksilik olmadığı takdirde hazırlanacak Üye Kartlarının otomasyon seminerinde dağıtımı planlanmaktadır..

Tüm Üyelerimize Önemle Duyurulur!!!

 

Uye NoSicil NoAdiSoyadiBaskanlik/BasMüdUnitesiUnvaniMesleği
1218788EROLAKYUZLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBSK.YRD.ELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
2236088MEHTAPTURKMENBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiOPERASYONEL iSLEMLER MUDURLUGUTEK.MUD.ENDUSTRi MUHENDiSi
3215767MEHMETSAGLiKYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiENERJi SiST. MUD.TEK.MUD.ELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
4219355RAHMANYAKARELEKTRONiK HiZMETLER DAiRE BASKANLiGiTEK.MUD.ELEKTRiK VE ELEKTRONiK YUKSEK MUHENDiSi
5236155NERMiN SiMiNcicEKLiBiLGi TEKNOLOJiLERi A. D. BSK.BiLiSiM GUVENLiGi MUDURLUGUMUDUR V.ELEKTRONiK MUHENDiSi
6217816UMRAN CEYLANYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELK.TES.MUD.TEK.MUD.ELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
8236263ALiMANASPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiTEK.MUD.ELEKTRONiK MUHENDiSi
10217602SEZERGULAPBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiHAVALE HES.MUD.TEK.MUD.ELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
11236351MUGEDURAKADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
12236451MUCAHiT MOLLAOGLUBiNGOL iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
13236222MEHMET EMiNDOGANADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
14214714CiHAT SELcUKSERKiTLiADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK TEKNiKERi
15208963AHMETDEMiRADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
16218523MEVLANAPOLATADiYAMAN iSL. VE TEK.BiR.MUD.TEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
17236927DOGANcELiKADiYAMAN iSL. VE TEK.BiR.MUD.TEKNiSYENMEMUR
18217913OZLEMOZENSOYADiYAMAN iSL. VE TEK.BiR.MUD.MUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
19236051ERHAN AKSUAYDiN BAS MUD.TEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
20217311RECEPBALCiAGRi BAS MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
21217470RESULcicEKAGRi BAS MUD.TEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
22236199ERDEM MEHMETSALARAMASYA iSL. VE TEK.BiR.MUD.TEKNiSYENBiLGiSAYAR TEKNiSYENi
23239056ABDULLAHKUSBASOGLUAMASYA iSL. VE TEK.BiR.MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
24236254OKTAY KARGiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiPROGRAMCiMADEN MUHENDiSi
25217616BATURYiLMAZBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiDAiRE BASKAN YARD. V.ELEKTRONiK MUH.
26216684OMER YiLMAZARASANBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiDONANiMTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
27236376NECMETTiN OZBENBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSiST.YAZ VE AG.YON.GRP.BASMUH.GRUP BASMUH. V.ELEKTRONiK MUH.
28236934HAKANNiKBAYBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSiST.YAZ VE AG.YON.GRP.BASMUH.TEKNiKERBiLGiSAYAR TEKNiKERi
29247247ERDEMEMREBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESDEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
31247190ESRATAPBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESDEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
33244859UMUTDEMiRTASBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
34244874iREM EROLBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
35244856AHMETKULBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
36244683UMiTKALANBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
37212701ALi iHSANKARACAPTT GENEL MUDURLUGUGENEL MUDUR YARDiMCiSiGENEL MUDUR YRD.ENDUSTRi MUHENDiSi
38236607OZGURDEMiRCiKAHRAMANMARAS iSLETME VE TEKNiK BiR.MUD.TEKNiSYEN
40247191SENGUL BAYRAKBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
41247058BiLAL HAKANALATBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
42247186ATAKANSAHiNBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
44247055REYHANYiLDiRiMBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
45247497MURATAYBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
46246600GOYNUMAKcABiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
47247245MEHMETTUNcBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
48243383GOKHANBOSTANCiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
49245160NERMiNARSLANBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
50244875ENGiNAYDiNBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
53247189MERVEOGUZBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
54243024MEHMETKELESBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
55217976EMiNSiPAHiSAMSUN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
56246149HATiCE BEYZAGUDENBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
57247188YASEMiNABANOZBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
58244685MURATBURKANBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiBiLiSiM GUVENLiGiMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
59236264OMERKARTAYBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiBiLiSiM GUVENLiGiTEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
60212784NURGULOZERBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiiS SUREKLiLiGi MUD.TEK.MUD.KiMYA MUHENDiSi
61211063HiLMi NAZiMAKAOGLUMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUDURiNSAAT MUHENDiSi
63239079AYSE POLATBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.MUHENDiSELK.ELEKTRONiK MUH.
64247061UMMU GULSUMOZHANBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
65236843ERDEMBOZKURTBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESTEK GRP.BASMUH.MUHENDiSELEKTRONiK MUH.
66218106YUSUFGULAPBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBSK.YRD.ELEKTRONiK MUH.
67237462YASARTUNcEZBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSUNUCU SiST.TEK.MUD.
68236213UNALTONKABiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiBSK.YRD.MAKiNA MUH.
69241247VOLKANGURBUZBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSiST.YAZ VE AG.YON.GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
70236941SERKAN ECiROGLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBSK.YRD.ELEKTRONiK MUH.
72246098TEVFiKBALLiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESTEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
74216716cAGLAYANACARBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
75247187MUCAHiTATASciBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
80236097GOKcEYiLDiRiMBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiYONETiM HiZ.MUD.TEK.MUD.ELK.ELEKTRONiK MUH.
81244684OMERYAVUZBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
83215569SELMAERCANBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiPROJE TEK. MUD.MAKiNA YUKSEK MUHENDiSi
85237080OSMANKOSEBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiPROJE PLAN GELS.GRP.BASMUH.MUHENDiS
86218653ABDULKADiRKOcYiGiTELEKTRONiK HiZMETLER DAiRE BASKANLiGiBASKAN.ELEKTRONiK MUH.
89236942ALi EKBERGOKTASBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.PROGRAMCiMATEMATiKci
90236963YUSUF ZiYAYiLMAZPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiPOSTA TEKNOLOJiLERi GRUP BASMUHENDiSLiGiTEK.MUD.MAKiNE MUHENDiSi
91213024YASANURKAYAPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiBASKANLiKBASKAN YARD. V.ELEKTRONiK MUHENDiSi
92245831HUSEYiNDOGANPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiPOSTA TEKNOLOJiLERi GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
95241250SERDARALANPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiBiRLESiK POSTA GRUP BASMUHMUHENDiSSiSTEM MUHENDiSi
96246446MAHMUTTOPALPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiiZLEME OLcME DEG.GRP.BASMUH.MUHENDiSELK.ELEKTRONiK MUH.
97236823SETTARULUPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiBiRLESiK POSTA GRUP BASMUH.GRUP BASMUH. V.ELK.ELEKTRONiK MUH.
98246346HUSEYiNAYDiNLiPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiPOSTA TEKNOLOJiLERi GRUP BASMUH.MUHENDiSMAKiNA MUH.
99236104BiLGE ERDOHANPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiiZLEME OLcME DEG.GRP.BASMUH.GRUP BASMUH. V.
100245146BURHANSEGMENOGLUPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiMUHENDiSENDUSTRi
101238130FATMAELMASPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiKARGO VE LOJiSTiK SiSTEMLERi GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
102218657OZLEM BULUTARSLANOGLUPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiKARGO SiSTEMLERi GRP.BASMUH.GRP.BASMUH.V.ELK.ELEKTRONiK MUH.
103235848ERTANBASOLPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiMUHENDiSELEKTRONiK MUH.
104210651HAKANYONDENPAZARLAMA DAiRESi BASKANLiGiEMLAK SB.MUD.T.AMiRiNSAAT
105203909ALiKARAYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiGRP.BASMUH.MAKiNA MUH.
106205974HASANSUSUZYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiKLiMA GRUP BASMUH.GRP.BASMUH.MAKiNA MUH.
109217599TUGLAN KEMALOGLUYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiETUD PLAN.iZL.ODE.GRP.BASMUH.MUHENDiSiNSAAT MUH.
110210513MESUT iSiKDEMiRYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAKLASiK MALiYET GRP.BASMUH.TEKNiSYENiNSAAT TEKNiKERi
111246370ERCUMENTKOLYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAKLASiK MALiYET GRP.BASMUH.MUHENDiSiNSAAT MUH.
112217598YAVUZDOGANYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAKLASiK MALiYET GRP.BASMUH.MUHENDiSiNSAAT MUH.
113218663MUSTAFAGONULTASiYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAKLASiK MALiYET GRP.BASMUH.MUHENDiSiNSAAT MUH.
114210774MELiHULULARYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAKLASiK MALiYET GRP.BASMUH.GRP.BASMUH.V.iNSAAT MUH.
115211245FAiK OZYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK TESiSAT GRP.BASMUH.BASKAN YARD. V.ELEKTRiK MUHENDiSi
117236258HAKANOTERYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK TESiSAT GRP.BASMUH.TEKNiKERELEKTRONiK TEKNiKERi
118217595ECEKOKERYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAPiM KONTROL GRP.BASMUH.MUHENDiSiNSAAT MUH.
120216012FUSUN SUNALYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi BUROMiMARMiMAR
121245995BURciNTORUNYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi BUROMiMARMiMAR
122237234MUSTAFA ERTANCANDASYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi BUROBASKAN YARD. V.MiMAR
124203848CEMALKUSYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiKLiMA GRUP BASMUH.TEKNiK UZMANELEKTRONiK
125210172SAiT EKREMYUCEELYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi BUROBASTEKNiSYENTEKNiK RESSAM
127214913ERDEM KiLicYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMAKiNA TESiSAT GRP.BASMUH.MUHENDiSMAKiNA MUH.
128217597MURATTAMARYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMAKiNA TESiSAT GRP.BASMUH.MUHENDiSMAKiNA MUH.
131209066ZEKiACARANKARA YAPi iSLERi MUD.TEKNiKERTEKNiKER
133236226HASANBURLAANKARA BABAHARMANTEKNiKERBiLGiSAYAR TEKNiKERi
134210587METiN OZTURKANKARA YAPi iSLERi MUD.BASMUHENDiSiNSAAT MUH.
135236454AHMETSARiSAKALANTALYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK ELEKTRiNiK MUHENDiSi
136213926MUSTAFABAYKANANTALYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
137236964FATMA NURcEViKANTALYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK ELEKTRiNiK MUHENDiSi
138247290EVREN DOGANHANOGLUAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUH.
139237633iBRAHiMOYMAKAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELK.HABERLESME MUH.
140218368ADNANYURTKULUAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENPOSTA MAKiNALARi
141236966ERKANBUBERAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
142217881SEFiKKERVANAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKEROTOMASYON
143236996MUSTAFAYARiMCAAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSOTOMASYON
145236906SAVASUNSALAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSOTOMASYON
146213359MEHMET CEMGULHANAYDiNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENMAKiNA
147236849GULLUZARGUNAYAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
148236920TEOMANOGUZLUAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
149218367MUSTAFAKARAAYDiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELK.KLiMA TEKNS.
150237123AYDiNYAPiCiBALiKESiR TEKNiK SERViSTEKNiSYENiNSAAT TEKNiSYENi
151236973ZEKiDOGANBALiKESiR TEKNiK SERViSTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
152210884iSMAiLORSBALiKESiR TEKNiK SERViSBASTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
154218334SUKRUcALiSKANBALiKESiR iDARi VE SOSYAL iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMOTOR TEKNiSYENi
155237128OMERYiLDiZBALiKESiR TEKNiK SERViSMUHENDiSMUHENDiS
156236972iLKERYUCELBALiKESiR TEKNiK SERViSMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
157217459YAVUZ ORHANBiLECiKiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
158236237OZCANUSANMAZBiLECiKiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.OTOMASYON TEKNiSYENiMAKiNE TEKNiSYENi
159237139iDRiSBASTURKcANKiRi KURSUNLU PTT MERKEZ MUDURLUGUTEKNiSYENBiLGiSAYAR TEKNiSYENi
160209418AHMET BULENTOZKANcANKiRi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
161236359UGUR KAYABAScANKiRi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
162214492MUSTAFAYERLiKAYADENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
163236819HAKANMEYDANDENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENPOSTA MAKiNELERi TEKNiSYENi
164215383HUSEYiNYiLDiRiMDENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
165238235UMiTYUKSELDENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.MUHENDiSELEK. HABERLESME MUH.
166237408AYHANBALiMDENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
168212525NUSRETTURKBAYELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
169235910AYDiNBULUTELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUH.
170236535SULEYMANTOPUZOGLUELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUH.
171218664SEMAERGURELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUH.
172218332MEHMETPiRiNcCiELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
174207617SEDRiBAHARELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNS.
175236450AYDiN DOGANELAZiG YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENYAPi TEKNiSYENi
176217948SEBAHATTiNiLHAKERZiNCAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
177210823NiHATiLHANERZiNCAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.BASTEKNiSYENPOSTA MAK. TEKNiSYENi
178217945SERVETKAYMAKERZiNCAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
179217946CENGiZ KAYAERZiNCAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYEN
180213791FARUKBEKTASERZiNCAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.BASTEKNiSYEN
181237532MESUTYAGMURERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUH.
182217862ZEYNEPcAKiCiERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUH.
183236079ABDULMUTALiPYENiLMEZERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUH.
184217679GOKHANATiLLAERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKER
185236101ERDOGANKUZEYERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTOMASYON TEKNiSYENi
186217120KAZiMGENcOGLUERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
187211332KOKSALCOSKUNERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYEN
188213354MEHMETKODALERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
189243364MURATSAGLAMERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMAR
191236154TUNCAYcANAKciGiRESUN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENiNSAAT TEKNiSYENi
192236153GULSEREN cANAKciGiRESUN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYEN
193217541MEHMETDiZDARGiRESUN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYEN
194218427TURGUTKOKSALGUMUSHANE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
195236484HUSEYiN ATESGUMUSHANE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
196217584BURHANYiLDiRiMHAKKARi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYEN
197236488ADEM OKUDANiSPARTA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.MUHENDiSELEKTRONiK HABERLESME MUH.
198236083MEHMETUZUNANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
199216876GAMZE YiLMAZANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKER
200237926KUBiLAYARSLANANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
202246489AYSECEBECiANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
207245583MURATATASOYANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
208245585OZGE PiNAROZTEKiNANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
209218087CANANGUMUSANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
210212753ADEM AYDiNANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiS
211211495KAMiLPOLATANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYEN
212244944SAVAScOMAKANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
213236404YUNUSDURSUNANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
215236403DEVRiMGULERANADOLU DESTEK HiZMETLERi MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
216212312MEHMETURALAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
217215705ZEKERiYAUZUNAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
220237351SERPiLPEHLiVANAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
221218453iDRiS ZAFER ORHANAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
222236841NURETTiNKAYAAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK ELEKTRONiK MUHENDiSi
223212427EMRAHKESKENAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
224213319DAVUTDEMiRAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
225237949BERNAOZCAN YALciNAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
226236073MEHMET HAKANUZUNAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE YUK. MUHENDiSi
227236538OLCAYOZSOLAK SUNARAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEK. ELEKTRONiK MUH.
228236776ciGDEMKARAHANAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEK. ELEKTRONiK MUH.
230236306TUNCER MUTLUAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
231236070NiHATDEMiRAVRUPA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
232237785MUSTAFA KEMAL SERDARBOZKURTKASTAMONU iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
233217532AHMETDEPiSGENKASTAMONU iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTOMOTiV TEKNiKERi
234217534METiNKAHVECiKASTAMONU iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTOMOTiV TEKNiKERi
235236082VELiSUMERKASTAMONU iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENYAPi TEKNiSYENi
236217830ERHANOZCANKiRKLARELi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
237236919HATiCE TOKAcYESiLKUTAHYA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENBiLGiSAYAR TEKNiSYENi
238237013UGURYESiLKUTAHYA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENBiLGiSAYAR TEKNiSYENi
239236974BATTALcAKiRKUTAHYA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK-ELEKTRONiK
240215277SELAMiGULAYDiNKUTAHYA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENPOSTA MAKiNALARi
241237314cETiNORNEKMALATYA TEKNiK SERViSTEKNiSYENELEKTRONiK
242217528NURETTiNYESiLADAMALATYA TEKNiK SERViSTEKNiSYENMAKiNA TEKNiKERi
243217375iHSANKARATASMALATYA TEKNiK SERViSMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
244236478MEHMETDABAKMALATYA iNSAN KAYNAKLARi MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA OGRETMENi
245212562KADiRKAYAMALATYA TEKNiK SERViSTEKNiKERMAKiNA
246217868VOLKANLEBLEBiCiKAHRAMANMARAS iSLETME VE TEKNiK BiR.MUD.TEKNiSYEN
247217476ABDUNNASiRNAKSiOGLUMARDiN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
248215839SERHATcELiKCANMUGLA iSLETME VE TEK.BiR.MUD.TEKNiK AMiRELEKTRiK MUHENDiSi
249237048ERCUMENTTUNcNEVSEHiR iSLETME VE TEK.BiR.MUD.TEKNiSYENTEKNiSYEN
250237227iRFANAKDEMiRNiGDE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK
251218525ERHANOZAKiNNiGDE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMEMUR
253236109HASANUNSALNiGDE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK
254237636EDiZKARADENiZORDUiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
255217707ALAADDiNBEYAZiTRiZE iSLETME VE TEKNiK BiR.MUD.TEKNiSYENELEKTRiK
256238142GURSELAKiNRiZE iSLETME VE TEKNiK BiR.MUD.TEKNiSYENOTOMOTiV TEKNiKERi
257236888BAYRAM ALiTURKRiZE iSLETME VE TEKNiK BiR MUD.MUHENDiSELK.ELEKTRONiK MUH.
258211929ALAiTTiNiRENSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK-ELEKTRONiK
259236885MUSTAFASELENSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
260236883METiNBEREKETSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK
261236235AKiFEASKiNSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
263236196YENERKABALOGLUSAMSUN75. YiL PiD MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
264211928ORHANKiTAPSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK
266218012SiBELPERSEMBESAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
267207127iBRAHiM TAMAYYUCELSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYEN
268205982DURSUN ALiOKUDANSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENMAKiNA TEKNiKERi
269211294UFUKAKARSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
270207783NADiRAYDiNSAMSUNYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
272215658ULKUTEZELSAMSUN75. YiL PiD MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiKER
273213925SEZGiNYALciNSiNOP iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiK AMiRiNSAAT MUHENDiSi
274214938TUNCAYYAMANSiNOP iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENPOSTA MAKiNALARi
275214360SUAT BAHADiRiSiKSALANSiNOP iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENYAPi TEKNiSYENi
276217577METiNcELiKKOLSiNOP iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRONiK
277237213VEDATDEVECiSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
278217688BiROLKARATASSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
280215921KENANKARSLiSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
281201735AYTEKiNAYDOGANTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
282205839GULAYAYDOGANTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSYUKSEK MUHENDiS
285236850GULTENSATiRTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENYUKSEKOKUL
286218524RESULYiLMAZTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
287218240ZAKiRSATiRTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENYUKSEKOKUL
288216079ADNANUSTATRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
289217149MUSTAFACiNEMRETRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
290213318METiNOFLUTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENBASTEKNiSYEN
291237743ADEMYARDiMTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSYUKSEK MUHENDiS
292236833SABiRE AKTURKYARDiMTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
293236852YAVUZGUNEYTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
294236304SELiMMUMCUTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
295213798SULEBAHADiRTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
296217971VEYSELYiLDiZTUNCELiiDARi VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
297212899MUSTAFAYUKSELTUNCELiiDARi VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
298217970iBRAHiMYESiLTUNCELiiDARi VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
301217281MEHMET ALiGUNESSANLiURFA TEKNiK SERViSTEKNiKERTEKNiKER
302210511MUSTAFANiTELiKSANLiURFA TEKNiK SERViSTEKNiKERTEKNiKER
303218219RiDVANACARSANLiURFA TEKNiK SERViSTEKNiK SERViS SORUMLUSUELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
304236867CELALALMAZSANLiURFA TEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
305218384YAKUPYAKUPOGLUBAYBURT TEKNiK SERViSTEKNiSYENTESViYE BOLUMU
306217804OGUZHANYUCELBAYBURT TEKNiK SERViSTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiKERi
307238449MUSTAFAOZERKiRiKKALE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK TEKNiKERi
308217780BULENTALSANCAKKiRiKKALE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENRAFiNERi VE PETRO KiMYA TEKNiKERi
309211937iLHANDAGDELENKiRiKKALE iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENENDUSTRiYEL OTOMASYON VE KONTROL SiSTEMLERi TEKNiKERi
310217825ALiASKERUYGURARDAHAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTO. TEKNiSYENi
311214435DOGANUZUNGULARDAHAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENYAPi iSLERi TEKNiSYENi
312217819OSMANARYALOVA TEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
314217701MEHMET UGURiSCANYALOVA TEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
315213316ENVERBALABANBURSAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
316236228MEHMETKABLANBURSAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
318236526NURULLAHGUVENBURSAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
319217477AYSEKiRMiZi SOPACiANKARA iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
320236045OMURMENTESBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.MUHENDiSELEKTRiK ELEKTRONiK MUHENDiSi
322236357NALAN SAcANcANKiRi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.MUHENDiSMAKiNE YUK. MUHENDiSi
323212694MEHMET OGUZKURTcANKiRi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.BASTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
324213281FAHRiOZGUNcANKiRi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
326216865A.VAHAPATALAYBiNGOL iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.MUDUR V.ELEKTRiK TEKNiKERi
327217582MURATHATTiSARiBiNGOL iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUD.TEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
328246548MEHMETKUcUKBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiPROJE PLAN GELS.GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
331217869MEVLUTBALTAKAHRAMANMARAS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
332238182MURATBUDAKYOZGAT iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
333217966CENGiZ BicERYOZGATiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
336245630ERDALHANEDARBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiYAZiLiM DESTEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
337235932CENGiZ BALiAFYONKARAHiSAR TEKNiK SERViSTEKNiKER
338237014DiNDARGORMEZESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
339237676ALi ARiKKARABUK iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
341236072YASiNKARADEMiREDiRNE YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
342236069BULENTKARAYAZLiEDiRNE YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
343214543GONCAYARiCiEDiRNE YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
346236299ZiYANAMESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
347218284TARiKTELLALESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMEMUR
348215140HASANBELKOBETESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENiNSAAT
349213328ERSiNKURTKOVANESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA TEKNiSYENi
350218285ALPARSLANGUROLESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK ELEKTRONiK TEKNiSYENi
351215260TARiKcETiNESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
352239492YASAROZERPTT BANK DAiRE BASK.OPERASYONEL iSLEMLER GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
354218654AYDiNATALAYBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.MUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
355247059CiHATKELESPTT BANK DAiRE BASK.OPERASYONEL iSLEMLER GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
356247657iBRAHiMBicERBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiPROJE PLAN GELS.GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
357217217ZAFERBOZKURTKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK ELEKTRONiK
358236513FATMA OZGULOZKANKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
360236514SADiKARi KONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
361236457MELAHATcALiSKANKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
362218292BULENTERDOGANKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
363236518HALiLKUcUKKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
364210931AHMETTUNcKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
365237239NiHATKORAcKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
366213939ANiLYiLDiRiMKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
367216942cAGLARSAMURKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENENDUSTRiYEL OTOMASYON
368236517AYSEGULARiKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
369236071ABDULLAHcAMURAVRUPA PiD POSTA iSLEME MERKEZ MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
370247577iPEKPARiLTiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBiLiSiM GUVENLiGi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
372215259iBRAHiMBARUTcUBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiBiLGi TEKNOLOJiLERi ALT YAPi D.BSK.DAiRE BASKANiELEKTRONiK MUHENDiSi
373216086ERDOGANGULiZMiRTEKNiK iSLER VE OTOMASYON DAiRESi BASKANLiGiDAiRE BASKAN YARD. V.ELEKTRONiK MUHENDiSi
374236303SERKANGUMRUKcUOGLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiDAiRE BASKAN BiLGiSAYAR MUHENDiSi
375244376ciLERKiRTiL cAMGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
376236338MEHMET AKiFAYTEKiNGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
377236337OZLEMSAHiNOGLUGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
378236335EKREMNACARKAHYAGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE YUK. MUHENDiSi
379236089NEDiMcicEK GAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
380214730GUNNURMiZRAKELEKTRONiK HiZMETLER DAiRE BASKANLiGiBSK.YRD.ENDUSTRi MUHENDiSi
381236255NAZANEViKBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiYAZiLiM GELiSTiRME GRP.BASMUH.PROGRAMCiENDUSTRi MUHENDiSi
383217693ADNANGULTEKiNBARTiN TEKNiK iSLERTEKNiSYENTORNA TESViYE
384213373SEZAiKOKTURKBARTiN TEKNiK iSLERTEKNiSYENMAKiNA TEKNiSYENi
385236156ALiSiNOPLUBARTiN TEKNiK iSLERTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
386236485NURTENGUNALHATAY iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
387236262MUHAMMEDULUcAYHATAY iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiKERi
388237253LEZGiNKARAMANVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
390217903SABANHAZANVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
391213400SiCADURANVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENMAKiNE BASTEKNiSYENi
392245592ZEYNELGUROCAKVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
393236129SELAHATTiNDiNCiVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
394217113SELiMYiLDiRiMVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
395238104MEHMET ZEKiMACiTVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
396236838BULENTYiLDiRiMVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
398218414RECEPKAYAcORUM iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
399236471OMERYiLDiRANcORUM iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
400237243BEKiRONCELcORUM iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
401236462ZAFERDERiNYARcORUM iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
402217680MURATDEMiRCicORUM iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
405213322ALi RiZAOKTENMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENiNSAAT
406236476LUTFiYETASKiN cELiKMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
408218656NURGULALTiNOZMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
409217866AHMETALSANMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
410213808ERKANGUNELMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUDUR V.iNSAAT MUHENDiSi
411246367BERNATANMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
412236077MEHMETYiLMAZDUZCE TEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
413236134HASANAKYELPTT BANK DAiRE BASK.OPERASYONEL iSLEMLER GRUP BASMUHENDiSLiGiTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
414238778BULENTiLHANPTT BANK DAiRE BASK.OPERASYONEL iSLEMLER GRUP BASMUHENDiSLiGiTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
415218103DUYGUKiLicANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
416209853ZULFUKARATiLGANANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENYAPi RESSAMi
417209232SATiLMiSKARADUMANANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYEN
418245154FiKRiYE OZGETAMARANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
419222180MURATYUZGEcVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
420218111ALiONDERANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
422237424TAHSiNAKARSUANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT TEKNiSYENi
423215202TURANATiLGANANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENYAPi RESSAMi
424236090SiBERTAS SAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
425236268NEZiHiORHONSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
426236353FiLiZALKANSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
427238612MURATALBAYRAKSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
429214542HiKMETPALAZSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
430211430HiLMiBASKAYASAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMOTOR TEKNiSYENi
432217160iHSANYiLMAZSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
433218053ABDULLAHKOBiLAYSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTESViYE TEKNiSYENi
434218561HUSEYiNSEKERSAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
435236267HAKANHAYMANASAKARYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
436217957MURATMiSiRLiHATAY iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
438217607GULNEVALBULDUKLARELEKTRONiK HiZMETLER DAiRE BASKANLiGiGUZERGAH YONETiMi SB. MUDURLUGUTEK.MUD.MAKiNA MUHENDiSi
439217284FAYiKDENiZSANLiURFA POSTA iSLETME HiZMETLERi MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
441217705NEVZATiNANSiRNAK iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
443247578HUSEYiNOZDEMiRPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiMEKANSAL ADRES VERiTABANi SUBE MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
444230973HUSEYiNKiZiLTASBiTLiS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT
445217703OZCANHAMAMCiOGLUBiTLiS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMEMUR
446236356iSMETERGiNBiTLiS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA
447218379MUSTAFAUcANBiTLiS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
448237211YASARBARLASBiTLiS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA
449238387MUSTAFANARYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK TESiSAT GRP.BASMUH.MUHENDiSELEKTRiK ELEKTRONiK YUK. MUH.
450217611OZGURGORENERBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiULASTiRMA BAKANLiGi GEciCi GOREVLiGRUP BASMUH. ELEKTRONiK MUHENDiSi
451236256SEYFULLAH SALTUKHANDANiSBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiULASTiRMA BAKANLiGi GEciCi GOREVLiPROGRAMCiELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
452238181iSMET MURATKiLicARSLANBURSA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
456214764UFUKAYDiNBURSA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT
457236102OZERUMUTLUBURSA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
458237708iLKERELMABURSA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
460218337AYDiNKiZiLBULUTBATMAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
461216748MUHSiNBULBULBATMAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
462213784SABAHATTiNYAVUZBATMAN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUDUR V.MUHENDiS
463243124AYSE NURSALYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi BUROMiMARMiMAR
464247860ARiFHANCiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESTEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
465247767SAMETDANiSMAZBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiYAZiLiM DESTEK GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
467248222HASANORENTASYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK TESiSAT GRP.BASMUH.MUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
468248201BORAEYVAZVAN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
469238124ALPASLANKAYHANiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
470247122SENEROMURiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
471213483NURULLAHDURGUNiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT
472236509MURATGUZELiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
473215662ERDOGANciNiCiiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
474236629FARUKCANDARiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
475213747MESUTSiMAVLiUSAK iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA
476210439A.FARUKYiLMAZOGLUiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK
477236559HUSEYiNKOLTUKcUiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK
478236965OZLEMiNANGUiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
479236766SERAPOZAKiNCiiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
482208644ALiMERCANiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENBASTEKNiSYEN
483213345AYHANZENGiNiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
484213269TURANcELiKLiiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
485205323iLYASYiLDiZiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiK AMiRTEKNiK AMiR
486236080UMMUGULSUMKARALiiZMiR BORNOVA DAG. VE TOP.MRK.MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
487238520ULViERKUMRUiZMiR PiM MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
491236487ZEYNEPYiLMAZOGLUiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
492236736AHMETTOKiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERBiLGiSAYAR PROGRAMCiLiGi
493213994SULEKUcUKGULiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
494236122SEDATGELEGENiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
495236537CENGiZ BAYiRiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
496236789TAYFUNKiYAKiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
497236510EVREN BURCUERiSiRiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
498217648OGUZHANARSLANARTViN iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT
499236905VEDATBAYSALESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
500236453iBRAHiMACARANTALYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
501245153MURATEREN ANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
503208758HARUNciNARGiLSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUDURMiMAR
504218000SALiHAYDiNZONGULDAK TEKNiK SERViSTEKNiKERTEKNiKER
505236505BEHiYEKAcERKAYSERi YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
506217937GULVERENKOcKAYSERi YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
507237045ABDULVAHAPKAPLANMUS iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
508236910iBRAHiM EMRESUMERBURDURTEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
509236516MEHMETPEKTUZLUOSMANiYE TEKNiK SERViSTEKNiSYENMAKiNA
510209118HiKMETYiLDiZADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUDURMUHENDiS
511218097SiBELOZLUKANTALYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
512236042FERHATGURSAMSUN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT TEKNiSYENi
513237125UNALTEKiNDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENBiLGiSAYAR PROGRAMCiLiGi
515237264ADEMiNCEGAZiANTEPYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
516236063SEVALTURGUTSiVASYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
517236903AHMETERASLANKiRSEHiR PiSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
518245590OGUZAKKOYUNSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
519217639NURETTiNSEViLMiSiGDiR TEKNiK SERViSTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
520217914iSMETBESCiUSAK iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
522236098MEHMET ZAFERTOKYAYAKSARAYTEKNiK SERViSMUHENDiSMUHENDiS
524236297REYHANORDULUKOCAELi YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK MUHENDiSi
525216746CEMiLcELiKSiiRT iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
526237294ALiiSLENTOKAT iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERTEKNiKER
527217530KENANALTUNKARAMAN TEKNiK SERViSTEKNiSYENTEKNiSYEN
528236092SERKANOZKANANKARA UFUKTEPE PTT MERKEZ MUDURLUGUMUDURiSTATiSTiKci
529215163SEREFDURDUESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASMUHENDiSiNSAAT YUKSEK MUHENDiSi
530218287MELiKESAHiNiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
531212849ENGiN DENiZOPANiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
532217901MEHMETUNLUiZMiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
533236068EMiROZALPUSAK iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
534236218CANANOZTURKTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
535213363CEMALKiLicANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMATBAA
536217048HiKMETSiVRiDEMiRANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMETAL iSLERi
537248426MEHMETAYDiNPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiMEKANSAL ADRES VERiTABANi SUBE MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
541237438HASANYiLDiZBiLGi TEKNOLOJiLERiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.PROGRAMCiMUHENDiS
542236492iSMAiLKARTALBiLGi TEKNOLOJiLERiSiSTEM YONETiMi GRP.BASMUH.PROGRAMCiFiZiKci
543215099ABDULKADiRDENiZGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
544236935HASiRETTiNALPGAZiANTEP YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiKERi
546248240ZiRVEDORUKBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YAZiLiMi GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiS
547247862MELTEMYAVUZBiLGi TEKNOLOJiLERi BiLiSiM GUVENLiGi GRP.BASMUH.MUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
548248078GOZDESEZER UNSALBiLGi TEKNOLOJiLERi SiSTEM OPERASYON GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
549236065SELDAOZMEANKARA PYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
550217601OMERELMASOGLUBiLGi TEKNOLOJiLERiPOSTA VE KARGO YAZiLiMLARi GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
551236135SEVTAPKORUNURPTT BANK DAiRE BASK.PARASAL POSTA iSLETME DAiRESi BASKANLiGiBASKAN YARD. V.MUHENDiS
553216854BERRAK ASiYEDUNDARANKARA PYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
554211719NAMiK KARADAGANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTOMASYON
555209223MURATcAKiRANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
556218483MEHMETBAKiANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA
557207369HiLMiERTUNAANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiK AMiRMAKiNA
560236732SELcUK HAKANKORKMAZANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRONiK VE HABERLESME MUHENDiSi
561217608NALAN VURALAKKUSANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMEMURiKTiSATci
562216572iSMAiLKOYLUANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
563217797SERHATGUNALTAYSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
565236106CELALETTiNCOSKUNSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
566215940CEMTiBiKSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKEROTOMASYON VE POSTA MAKiNALARi
567236108YUNUS EMRESAHiNSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
568237212ESATcOSKUNSiVAS YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
569217636GUNDUZULUSiGDiR TEKNiK SERViSTEKNiSYENMETAL iSLERi
570235969HATiCEGUVENDESTEK HiZMETLERi DAiRE BASKANLiGiMOTORLU TASiTLAR GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSMUHENDiS
571217076AHMETTANRiVERDiANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENOTOMASYON
572215316HUSEYiN METEcAGANANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUPROGRAMCiPROGRAMCi
573236959KADiRciTAKANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
574217072iLTERSENiZANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTELEKOMUNiKASYON
575236046FAHRETTiNUSTAANKARA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKEROTOMASYON
576239614MUSTAFAcAYBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiTEKNiK iSLER VE OTOMASYON DAiRESi BASKANLiGiMEMURBiLGiSAYAR MUHENDiSi
577217763ERTUGRULDEMiRZONGULDAK KARADENiZ EREGLi PTT MERKEZ MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
578236836SONERSiNOPLUZONGULDAK TEKNiK SERViSMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
579236831ENGiNTURANZONGULDAK TEKNiK SERViSTEKNiSYENELEKTRONiK TEKNiSYENi
580212844CENGiZ DEMiRKiRZONGULDAK TEKNiK SERViSBASTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
581217342HASANKAYAHANZONGULDAK TEKNiK SERViSTEKNiSYENPOSTA MAKiNELERi TEKNiSYENi
582212102HALiL iBRAHiMKARAZONGULDAK TEKNiK SERViSBASTEKNiSYENiNSAAT
583218396METiNKARAARSLANiSPARTATEKNiK SERViSTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
584218440MEHMET SAiTORNEKMARDiN TEKNiK SERViSTEKNiKEROTOMASYON
585210903ZUBEYDEKiLicOGLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YAZiLiMi GRUP BASMUHENDiSLiGiPROGRAMCiPROGRAMCi
586209646NECDETAYDARBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiOFiS YAZiLiMLARi GRUP BASMUHENDiSLiGiSiSTEM PROGRAMCiSiPROGRAMCi
587246278BANU GOKTASDiLEKBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiSiSTEM YAZiLiMi GRUP BASMUHENDiSLiGiMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
588215461DERYAYORECiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiBASKANLiKPROGRAMCiPROGRAMCi
589214403MEHMETKiZiLcANAKKALE TEKNiK SERViSTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
590244324BUKETGERGicBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiGENEL MUDURLUKMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
591245065HASANSAMLiOGLUERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
593245850MEHMET HARUNOZTURKPOSTA VE TELGRAF DAiRESi BASKANLiGiMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
595237292BiLALALPTOKAT iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERMEMUR
596218338MURATEFEDESTEK HiZMETLERi DAiRE BASKANLiGiMOTORLU TASiTLAR GRUP BASMUHENDiSLiGiTEKNiSYENMOTOR TEKNiSYENi
597213707VELiCANMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRONiK
598236491MUSTAFAYURULMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMUHENDiS
599236490ERKANiSiKMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
600210463AHMETBATMAZMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
601236078FATiHUNLUBOLU TEKNiK SERViSMUHENDiSELEKTRiK-ELEKTRONiK MUHENDiSi
602236997SEYHMUSKURTDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
603237127METiNSONBAYRAMDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
604237317ERTANYAVUZDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
605217325BUNYAMiNFiDANDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
606248169HAYRiYECENGiZDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK-ELEKTRONiK MUHENDiSi
607217275SELAMADiGUZELDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENiNSAAT
608240632HALiL iBRAHiMBABAGiRAYELEKTRONiK HiZMETLER DAiRE BASKANLiGiE-HiZMETLER MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
609210865AYDANGULTANYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiBASKANLiKBASKAN YARD.iNSAAT YUKSEK MUHENDiSi
610250794ERSiNGOKcEBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiAG YONETiMiTEKNiKERTEKNiKER
613251008BARiSUcARBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiHAVALE HESAPLASMA YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
614211239NEDRETALPARDESTEK HiZMETLERi DAiRE BASKANLiGiMOTORLU TASiTLAR MUDURLUGUBASTEKNiSYENMOTOR TEKNiSYENi
615237126VEYSiYASADiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA TEKNiSYENi
616218517SELHADDiNOVUNcDiYARBAKiR iDARi VE SOSYAL iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
617250946MUHAMMEDBAYTARDiYARBAKiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
618250977BAHARBALTACiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiANA SiSTEM YAZiLiMLARiMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
619218454ERCANSAHALDENiZLi iSLETME VE TEKNiK BiRiMLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK
620236066HULYA AKARCAGENcADANA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
621240894FATiHYiLMAZ AVRUPAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
622236390HASANBULUTTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
623251015iBRAHiM HALiLKARTALTRABZON YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
624217861MUSTAFA CENKOZAKiNANADOLU YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
625250985ViJDANOZGURESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
626236907YASEMiNUYGANESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK
627213368VEDATSUNGURESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENMEMUR
628236103FATMASOLAKESKiSEHiR YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENBiLGiSAYAR TEKNiSYENi
629218299SUKRU GUROLTARTiLMiSKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT
630209696iSMAiLcELiKKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENTEKNiSYEN
631237233MEHMETKUcUKUNALKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
632251011UMiTALTUNSOYKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
633217691OSMANUNSALKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA TEKNiSYENi
634251010HAVVADERLiKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
635236606YAKUPOKTENKONYA YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
636236926NECMETTiNcAKMAKELAZiGYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
637247769MELTEMOZENBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiPTTBANK YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
638251027MUSTAFAABDURRAHMANOGLUBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiVERiTABANi YONETiM MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
639251000FATMA TUGBAcUHADAROGLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiANA SiSTEM YAZiLiM MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
640250969ASLiHANNACiTERHANBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiVERiTABANi YONETiM MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
641251377SEMAHALiLOGLUBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiHAVALE HESAPLASMA YAZiLiMLARi MUDURLUGUTEKNiKERBiLGiSAYAR TEKNiKERi
643251004OZLEMGEDiKLiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiiNTERAKTiF HiZMETLER MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
644250968SAFiYESARiBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiPTTBANK YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
645251012ERSANOZKARABiLiSiM DAiRE BASKANLiGiMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
646217826MEHMET FATiHTURANDESTEK HiZMETLERi DAiRE BASKANLiGiBiNA BAKiM SUBE MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK VE ELEKTRONiK
647252064NAZLi GUNERiYiLDiZBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiHAVALE HESAPLASMA YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
648236828BAKiciNAR BiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiMUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
649252003FATiHBOLURMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERMAKiNE TEKNiKERi
650213310HASiMOZER MERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
651251984MEHMET ALiEKiCiMERSiN YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK TEKNiKERi
652251031ALPERTOPCUBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiSUNUCU SiSTEMLERi MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
653252007ASUMAN DiLARAARAPOGLUHATAY TEKNiK SERViSTEKNiKERBiLGiSAYAR PROGRAMCiLiGi
654252160MAHMUT PEHLiVANERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
655250923MUHSiNTOPDAGiERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
656250922BiLALYAVUZERZURUM YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSMAKiNE MUHENDiSi
657251013UMiTAGYARSAKARYAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
658238526KENANDENiZLiSAKARYAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNE TEKNiSYENi
659211077ERDOGANAKDAGSAKARYAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENiNSAAT TEKNiSYENi
660247770OGUZBicERSAKARYAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK VE ELEKTRONiK MUHENDiSi
661242254MURATALKUSSAKARYAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
662237101MUSTAFAcETiNKURSUNAFYONKARAHiSAR POSTA iSLEME MERKEZ MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
663217331SiTKiDEMiRDiYARBAKiRPOSTA iSLEME VE DAGiTiM MERKEZi MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRiK TEKNiSYENi
664218521SULEYMANOZGUVENDiYARBAKiRKAYAPiNAR PTT MERKEZ MUDURLUGUTEKNiSYENTEKNiSYEN
665252002MUCAHiTKANBUROGLUSAMSUN 75. YiL PiD MUDURLUGUTEKNiKERELEKTRiK
666217833TAMERESENTEKiRDAG YAPi VE TEKNiK iSLER SERViSiTEKNiSYENMAKiNE
667250987FATiHKORKUYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAPiM KONTROL MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
668251018ENVERECEYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK TESiSAT GRP.BASMUH.MUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
669208312YUNUSELMASANKARA
670211502METiNARiGUNAVRUPA
671214340iSMAiLFiLiZAVRUPA
672215115MURAT NAiMTEKSENAVRUPA
673215440AYTAc MELiHYOSUNKAYAANKARA
674216095FAHRiAcANANKARA
675236441HASANYiLDiZAVRUPA
676237176EYLEMSARiKAYAANKARA
677239697AYLASARPDEREAVRUPA
678244928FiKRET BAHADiRAYDOGANAVRUPA
679245890EBRUHASDEMiRANKARA
680246339HASANAKARAVRUPA
681246514SELAHATTiNBEDiRAVRUPA
682247855CEMALEKiNCiAVRUPA
683248154SULEYMANYiLDiZAVRUPA
684250966OGUZHANBALTABiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGi
685251388BARiSDAGDELENAVRUPA
686251412ERSiNERDEMCiAVRUPA
687252042HASANBEKTASTRABZON
688252056OKTAYDEMiRTRABZON
689101051GUVENiRZAMANTRABZON
690101328TURGUTHACiOGLUTRABZON
691216206AHMET ERDiNcDONMEZERTEKiRDAG
692217836OKANARSLANTEKiRDAG
693236853iLHANKiRCiTEKiRDAG
694217831TUMAYAKATATEKiRDAG
695217834SERHATUNALTEKiRDAG
696218330HASAN ELMASTEKiRDAG
697217835BiROLBiLGiTEKiRDAG
698217832SEMiHSAVASTEKiRDAG
699245962SULEYMAN NAZiFSEVERTRABZON
703250975HAKANAYTEKiNBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGi
704251002ZEYNEP EBRUiSiKBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGi
705247938SERHANOZTUREBiLiSiM DAiRE BASKANLiGi
706217624HUSEYiN ERDOGANYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGi
707251017MiRAYSONMEZYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGi
708218125OZNUROZTURKYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGi
709237047OZLEMONDERiSPARTA
710244223ABDULLAHERCANAVRUPA
711247795OKTAYSARGiNAVRUPA
712216779HASANALANAVRUPA
713215810OGUZAKSUAVRUPA
714246322LEVENTCANTURKYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiYAPi-KONTROL MUDURLUGUMUHENDiSiNSAAT MUHENDiSi
715250820BERK ERDOKOcYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMiMARi HiZMETLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
716250821UMUT YASARSURUCUYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiMAKiNE TESiSAT VE KLiMA MUD.MUHENDiSMAKiNA MUHENDiSi
717240650ONDER OZGURERCANYAPi iSLERi DAiRESi BASKANLiGiELEKTRiK HiZMETLERi MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
718252130GOKHANURCANBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiOFiS YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiS
719251022ABDULLAH HiLMiEKiMBiLiSiM DAiRE BASKANLiGiOFiS YAZiLiMLARi MUDURLUGUMUHENDiS
720252278SELcUKKiLiNcBiLGi TEKNOLOJiLERi DAiRESi BASKANLiGiVERiTABANi YONETiM MUDURLUGUMUHENDiSBiLGiSAYAR MUHENDiSi
721251014SEVKET YUNUSKOcANKARA PTT BASMUD.YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMUHENDiSELEKTRiK MUHENDiSi
722236625MURATERSANANKARA PTT BASMUD.YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiKERMAKiNA TEKNiKERi
724210491iSMAiLCOSTUANKARA PTT BASMUD.YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYEN
725213844ASLANDURSUNAVRUPAYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENMAKiNA
726247518MELiKEGOGDEiZMiR
727247529CESURYAGDiRANiZMiR
728252076MEHMETKESKiNiZMiR
729252077SULEYMANcAMLiBELiZMiR
730252078ORHANKAVAKLiiZMiR
731252187ciGDEMciNARiZMiR
732248394GAMZE URUNMERSiN POSTA iSLEME MUDURLUGUMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
733213546R. CENAPERTEKiNiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
734243527OZLEM MELiKEKiRAZDiKENiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
735237682ALiKOPRUiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYENELEKTRONiK
736236848NURAYcELiKiZMiRYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
737244971iLKAYKAYA TURANiZMiRKARGO iSLEME MUDURLUGUMUHENDiSENDUSTRi MUHENDiSi
738245902KORAYYiLDiRiMiZMiRiZMiR PiMMUHENDiS
739214947OMER FARUKKESiKSANLiURFA iNSAN KAYNAKLARi MUDURLUGUTEKNiKERiNSAAT TEKNiKERi
741217799SAiTYiGiTGAZiANTEP PTT BASMUDURLUGUYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUTEKNiSYEN
742207368ALi iHSANGURELiANKARA PTT BASMUDURLUGUYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK
743209854EMiNSAFAKANKARA PTT BASMUDURLUGUYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUBASTEKNiSYENELEKTRiK
744244346MERALARiSOYANKARA PTT BASMUDURLUGUYAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUMiMARMiMAR
745236152AYLiNERDOHANANKARA PTT BASMUDURLUGU (GEc. GOR.)YAPi VE TEKNiK iSLER MUDURLUGUPROGRAMCiMUHENDiS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters
 


2 yorum “Üye Kartı

Yorumlar kapatıldı.