Duyuru !


Saygı değer Üyelerimiz

Derneğimizin asıl kuruluş amacı PTT Teknik Personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda  çalışmalar yapmaktır.

PTTEKDER yönetimi olarak elimizden geldiğince PTT Teknik Çalışanlarının gelir düzeyinin yükseltilmesi, statülerinin iyileştirilmesi ve hak ettikleri itibarı kazanması konularında her ortamda ve her platformda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz.

PTT Teknik çalışanların sesi olmak için çıktığımız bu yolda 31.03.2015 tarihinde Sayın Genel Müdürümüz Harun MADEN Bey' i ziyaret ederek, ilk ağızdan teknik personel yakınmaları ve talepleri ile soru ve sorunlarının gayet olumlu ve sıcak bir ortamda  istişare etme fırsatı bulmuştuk.

İşte tüm bu yakınma talep ve sorunları, somut bir çalışma olarak hazırladığımız raporu üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze sunmuş bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda İHS'li personelin yabancı dil tazminatıyla ilgili yaşadığı haksızlığı ve 399 sayılı Kanuna tabi personelin muadil Kurum/Şirket lere nazaran aldığı düşük maaşları grafiklerle ve analizlerle net bir şekilde açıklamaya çalıştık. Teknik personelin "yüksek maaş aldığı" algısının aslında gerçekle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını, bizimle aynı statüde teknik personel çalıştıran diğer Kurum ve Şirketlerde maaşların bizlerden daha yüksek olduğunu hazırladığımız raporda açıkça belirtmeye çalıştık.

Umarız bu çalışmalarımızın sonucunda, tüm teknik çalışanlar olarak bizler hak ettiğimiz özlük haklarına, itibara ve gelire kavuşabiliriz. Teknik çalışanların tüm mağduriyetinin giderilmesi ve refaha ermesi en büyük temennimizdir. Derneğimize üye olarak maddi, manevi desteklerini esirgemeyen siz değerli üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla

PTTTEKDER

 

Ücret Değerlendirme Raporu

İHS'li Personel Yabancı Dil Tazminatı