Teknik Çalışanların Risk Durumları


risk 1

 

 

Teknik çalışanların görev tanımlarında yer alan ve tüm teknik çalışanların yakındığı “ Yürüttüğü görev risk taşımamaktadır.”  İfadesinin düzeltilmesi doğrultusunda, Derneğimizce yapılan çalışmalar doğrultusunda  21/11/2014 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısı  10. Maddesinde yer alan “Şirketimiz Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan tüm teknik personelin görev tanımlarının ve risk analizinin yeniden yapılması” talebimiz nihayet Şirketimiz yönetimince uygun görülmüştür.

Son yapılan İNDEK toplantısında alınan kararla Teknik Çalışanların Görevlerinin RİSK Taşıdığı kabul edilmiş olup, Yönetim Kuruluna sunulan tavsiye kararları içinde yer almıştır. Yönetim Kurulunca da onaylandığı takdirde yürürlüğe girecektir.

Böylece ilerleyen zamanlarda risk grubunda çalışan personelin maaş, kıdem, kademe veya diğer sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerden tüm teknik çalışanlar olarak bizler de faydalanma imkânına sahip olacağız.

Tüm üyelerimize ve Şirketimiz Teknik Personeline hayırlı olmasını dileriz.

PTT TEKDER